Beneficii si profit sigur prin investitii in Brazilia

Beneficii si profit sigur prin investitii in Brazilia

Profitul se obtine prin investitii- Investeste in Romania!

Profitul se obtine prin investitii- Investeste in Romania!

Plaje insorite. Cultura fermecatoare. Noi oportunitati. Viziteaza Brazilia!

Plaje insorite. Cultura fermecatoare. Noi oportunitati. Viziteaza Brazilia!

Traditii de sute de ani. Ospitalitate. Peisaje inedite. Viziteaza Romania!

Traditii de sute de ani. Ospitalitate. Peisaje inedite. Viziteaza Romania!

Oportunitati de afaceri. Servicii de calitate. Beneficii pentru membri.

Oportunitati de afaceri. Servicii de calitate. Beneficii pentru membri.

Noutati

Modificari ale Legii Contabilitatii

14 JUN 2011 Modificari ale Legii Contabilitatii

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 285 din data de 22 aprilie 2011, a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente. Modificarile Legii contabilitatii nr. 82/1991 constau in urmatoarele aspecte principale: Noi reguli speciale privind organizarea contabilitatii sunt introduse, se aduc completari si precizari celor deja existente sau sunt abrogate unele dispoziti legale:

 • persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au obligatia sa conduca contabilitate simplificata;
 • obligativitatea pentru anumite entitati precum organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, fondurile de pensii facultative etc, de a organiza si conduce contabilitatea financiara;
 • sunt abrogate dispozitiile referitoare la contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate, ca parte a contabilitatii insitutiilor publice;
 • este prevazuta obligatia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European de a organiza si conduce contabilitatea proprie, fara a intocmi situatii financiare anuale pentru propria activitate.
 • Sistemul de contabilitate pentru firmele mici este simplificat:
 • acestea vor putea opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, vor utiliza un plan de conturi simplificat si vor intocmi situatii financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate; legea stabileste modalitatea de incadrare in criteriile anterior mentionate.
 • Raspunderea pentru organizarea contabilitatii:
 • firmele mici pot incheia contracte/conventii civile cu persoane fizice care au studii economice superioare, in scopul organizarii si conducerii contabilitatii; in aceasta situatie, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice; prevederile anteriore, privind posibilitatea conducerii contabilitatii prin intermediul unor persoane fizice cu studii superioare in domeniul si transferul responsabilitatii catre acestea, sunt aplicabile si persoanelor fizice;
 • legea precizeaza in plus fata de vechea reglementare ca balanta de verificare a inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste cel putin la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit / venit;
 • este introdusa prevederea potrivita careia persoanele care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani.
 • Intocmirea si depunerea situatiilor financiare:
 • legea specifica cine poate intocmi, semna situatiile financiare anuale cat si raportarile contabile;
 • situatiile financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice se semneaza de ordonatorul de credite si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie;
 • situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
 • pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, continutul se stabileste prin ordin al ministrului.

« Inapoi la noutati

© 2011 BRACC. Toate drepturile rezervate Dezvoltat de Telliso